Engkau Berdoa Tetapi...

Dari Syaqiq Al Balkhi berkata : “Suatu hari Ibrahim Bin Adham (Abu Ishaq) berjalan di pasar basrah lalu ia dikelilingi oleh orang ramai dan mereka bertanya kepadanya : “Wahai Abu Ishaq, apa sebab kami selalu berdoa namun tidak pernah dikabulkan.?” Bukankah Allah SWT telah berfirman : “Mintalah olehmu sekelian kepada Ku niscaya Aku kabulkan”. Dan kami telah satu tahun berdoa dan doa kami belum dikabulkan !”. Ibrahim bin Adham menjawab : “Bagaimana Allah hendak mengkabulkan doa kamu sedangkan hati kamu tertutup oleh 10 perkara”.

  1. Engkau mengenali Allah, tetapi tidak menunaikan hak-Nya

  2. Engkau membaca kitab Allah, tetapi tidak mau mempraktikkan isinya

  3. Engkau mengaku bermusuhan dengan iblis, tetapi mengikuti tuntunanya

  4. Engkau mengaku cinta Rasul, tetapi meninggalkan tingkah laku dan sunnah beliau

  5. Engkau mengaku senang surga, tetapi tidak berbuat menuju kepadanya

  6. Engkau mengaku takut neraka, tetapi tidak mengakhiri perbuatan dosa

  7. Engkau mengakui kematian itu hak, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya

  8. Engkau asyik meneliti aib-aib orang lain, tetapi melupakan aib-aib dirimu sendiri

  9. Engkau makan rezeki Allah, tetapi tidak bersyukur pada-Nya

  10. Engkau menguburkan orang-orang, tetapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu.
Share on Google Plus

About admin

0 komentar:

Posting Komentar